Fastnacht der Senioren in der Dörfergemeinschaft

Ja dir Lätt, ma klaft et koum,
de fetten Mettwoch steht schung nes am Roum.
Alt nes en Joahr vorbej on rom,
un suem Joahr as och goarnejst drun.
Mir rofen nes ous fer Fosischt ze feiern,
also, kä Grond fer daham rom ze eiern.

Macht eijch um 19.02.14 obt Jugendheim,
on am besten och ganz fein,
ugedon, mänen mir natürlich,
dat as doch fer all kloar sicherlich.